Фиксирани смени на почивни бази  – сезон 2017г./2018г.

   

   ПОЧИВНА БАЗА

   

      ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СМЯНА (ОТ-ДО)

   

   

   

   „Св.Св. Константин и Елена“

   

   Черноморец

   

   Приморско

   

   Ахтопол (сграда и бунгала)

   

   1-ва смяна    01.06.2017г. - 10.06.2017г. вкл.

   2-ра смяна    12.06.2017г. - 21.06.2017г. вкл.

   3-та смяна    23.06.2017г. - 02.07.2017г. вкл.

   4-та смяна    04.07.2017г. - 13.07.2017г. вкл.

   5-та смяна    15.07.2017г. - 24.07.2017г. вкл.

   6-та смяна    26.07.2017г. - 04.08.2017г. вкл.

   7-ма смяна   06.08.2017г. - 15.08.2017г. вкл.

   8-ма смяна   17.08.2017г. - 26.08.2017г. вкл.

   9-та смяна    28.08.2017г. - 06.09.2017г. вкл.

   10-та смяна  08.09.2017г. - 17.09.2017г. вкл.

  За почивни бази Елешница и Сандански  няма фиксирани смени и те работят по заявка в сектор „Туристическа дейност и почивно дело" към ЦУ на „Български пощи" ЕАД.

   

  1. Заявки за почивка на морските бази за всички смени да
  се изпращат до 12.05.2017 г. в ЦУ на „БП” ЕАД, сектор „Туристическа дейност и почивно дело".

  2. Резервациите се утвърждават от сектор „ТДПД”.

  Заплащането се внася 100% в касата на ЦУ „БП” ЕАД, с пощенски запис или по сметка,  като задължително се посочва името и смяната на почивната база.

  РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА  НА  БЪЛГАРСКИ ПОЩИ В ЦКБ:

  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД клон Химимпорт

  IBAN- BG67 CECB 9790 1042 9810 01
  BIC     CECBBGSF

  3. При непостъпило плащане до 5 работни дни, след получаване на потвърждение за резервация, същата се счета за невалидна.

  4. Осигурено е хранене в Елешница и  Св.Св. Константин и Елена.

   

  Телефони за контакт:

  02/949 33 46/ Тервел Шаламанов               

  02/949 32 59/ Силвия Чайлева

  E-mail: T.Shalamanov@bgpost.bg   

  E-mail: S.Chayleva@bgpost.bg

  Пълен списък на почивните бази на "Български пощи" ЕАД и цените в тях можете да намерите тук.

  Повече информация за всяка от почивните бази - виж .

  Молба за ползване на почивна база може да изтеглите тук.