Проектни предложения в процес на подготовка:

Проектно предложение "Подобряване на работната среда в "Български пощи" ЕАД - 2
 

Проекти в процес на изпълнение:

Проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“
Проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси”
Проект "Студентски практики - фаза 1"