ISO 9001:2008

С Политиката по качество, сигурност на информацията и здравословни и безопасни условия на труд на „Български пощи“ ЕАД, утвърдена от главния изпълнителен директор на дружеството, може да се запознаете тук.

 

Сертификат, удостоверяващ, че „Български пощи” ЕАД е внедрила и прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008

        

ISO 27001:2013

Сертификат, удостоверяващ, че „Български пощи” ЕАД е внедрила и прилага Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт BS ISO/IEC 27001:2013

BS OHSAS 18001:2007

Сертификат, удостоверяващ, че „Български пощи” ЕАД е внедрила и прилага Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007