ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В НОВОСФОРМИРАНАТА ЕС „МИТНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ БРСЦ

05.08.2019

ОБЯВА

ЗА

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В НОВОСФОРМИРАНАТА

ЕС  „МИТНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ БРСЦ

 

КОЛЕГИ,

ОТ 01.08.2019 Г. СЕ СЪЗДАВА НОВА СЛУЖБА КЪМ БРСЦ – „МИТНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ”

ИМА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА:

  1. ОПЕРАТОР В ГРУПА „КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР“ – КОМУНИКАЦИИ С КЛИЕНТИ ЧРЕЗ Е-МЕЙЛ, ТЕЛЕФОН, ИЗВЕСТИЯ С ЦЕЛ СЪБИРАНЕ НА НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБМИТЯВАНЕ НА ПРАТКИ;
  2. ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ В ГРУПА „МИНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ” – ИЗГОТВЯНЕ НА МИТНИЧЕСКИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД МИТНИЦАТА;
  3. ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ В ГРУПА ”МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТВИТЕЛСТВО” – ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРАТКИТЕ, ПРИБИРАНЕ НА ПРАТКИТЕ В МИТНИЧЕСКИЯ СКЛАД, ИЗВАЖДАНЕ НА ПРАТКИТЕ ОТ МИТНИЧЕСИЯ СКЛАД И ПРЕДАВАНЕ НА ЕС „ЛВПК“.

ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ИЗБРОЕНИТЕ ПОЗИЦИИ, МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В БРСЦ.

КАНДИДАТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОДОБРЯВАНИ ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ.

                                                       

                                                                                                                  РУМЯНА СЯРОВА

                                                                                                           Директор на дирекция СДМТ