Обява за подбор за длъжността “НАЧАЛНИК, ПС /ПС ІІІ КАТ./” на 8 – часов работен ден ПС СОЗОПОЛ 1 КЛОН

21.09.2016

Регионално управление Югоизточен регион –Бургас

гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 2

Съгласно чл.12 от КТД и чл.6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности в "Български пощи"- ЕАД,

на основание чл.67, ал.1, т.1 и чл.70 от КТ

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за провеждане на подбор по документи за длъжността

“НАЧАЛНИК, ПС /ПС ІІІ КАТ./”

на 8 – часов работен ден

ПС СОЗОПОЛ 1 КЛОН  

 

Необходими документи :

  • Заявление
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование
  • Професионална автобиография
  • Документи за трудов стаж
  • Документ за компютърна грамотност
  • Мотивационно писмо

Изисквания към кандидатите :

  • Образование – средно-професионално/специално или висше
  • Специалност - икономическа
  • Работа с компютър

 

Документи за участие се приемат от 26.09.2016 г. до 30.09.2016 г. в РУ ЮИР – Бургас, ул.”Цар Петър”№ 2 в отдел „ЧР“ или на e- mail адрес: AniM@burgas.bgpost.bg

Лице за контакти: Ани Минкова – гл.специалист „ ЧР ” в РУ, стая 414 тел. 056/851 005; 0879 010 704.