Обява за подбор за длъжността „ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ (ПОЩАЛЬОН ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ)“ в ОПС СОФИЯ - ГРАД

18.11.2016

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

РУ „ЗАПАДЕН РЕГИОН“

Съгласно чл. 12 от КТД, на основание чл. 9а и чл. 18 от СП, на основание чл. 67 ал. 1, т. 1, във връзка с чл.70 от КТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за подбор и класиране по документи

„ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ (ПОЩАЛЬОН ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ)“ в ОПС СОФИЯ - ГРАД

Необходими документи:

  • Заявление
  • Професионална автобиография
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование
  • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит

Основни изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен: средно образование

Основни задължения и отговорности за длъжността:

  • Приемане, обработване и доставка на пощенски пратки, покани за пощенски и експресни записи, колетни покани, известия, пратки Булпост и EMS, ежедневен и периодичен печат
  • Изплащане на пенсии, записи и социални помощи в жилищата на получателите

Документи за участие се приемат в отдел ЧР — София, ул. „Владайска” № 33.

Лице за контакти: Н.Семова, тел.: 02/ 949 64 33; 02/ 987 95 69

Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени своевременно за резултатите от подбора.