Обява за подбор за длъжността „КАСИЕР ГИШЕ В СЪОБЩЕНИЯТА (ПС I, II, III, IV, V кат.)" в ОПС СОФИЯ-ГРАД

18.11.2016

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

РУ „ЗАПАДЕН РЕГИОН“

Съгласно чл. 12 от КТД, на основание чл. 9а и чл. 18 от СП, на основание чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за подбор и класиране по документи за длъжността

„КАСИЕР ГИШЕ В СЪОБЩЕНИЯТА

(ПС I, II, III, IV, V кат.)" в ОПС СОФИЯ-ГРАД

 

Необходими документи:

  • Заявление
  • Мотивационно писмо
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование
  • Автобиография
  • Ксерокопие от документи удостоверяващи трудовия стаж

Основни изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен: средно образование

Основни задължения:

  • Приемане, обработка, експедиране и доставка на пощенски пратки;
  • Приемане, изплащане и отчитане на парични средства;
  • Инкасиране суми по договори на външни възложители.

Документи за участие се приемат в отдел ЧР-София, ул „Владайска” № 33.

Лице за контакти : Н. Семова, тел.: 02/ 949 64 33; 02/ 987 95 69

Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени своевременно за резултатите от подбора.