Обява за подбор за длъжността “РЪКОВОДИТЕЛ, ЗВЕНО (НАЧАЛНИК АВТОБАЗА І-ВА КАТ.)” В ЗВЕНО АВТОБАЗА, ОПС В.ТЪРНОВО

30.11.2016

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ “СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН”

 

ОБЯВЯВА

 

Съгласно чл. 12 от КТД, на основание чл. 67 ал. 1, т. 1, във връзка с чл.70 от КТ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

по документи и интервю за длъжността:

 

“РЪКОВОДИТЕЛ, ЗВЕНО (НАЧАЛНИК АВТОБАЗА І-ВА КАТ.)”

 

В ЗВЕНО АВТОБАЗА, ОПС В.ТЪРНОВО

пълно работно време

 

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Автобиография;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Документ за трудов стаж и професионален опит;
 • Документ за правоспособност.

Изисквания към кандидатите:

 • Образователно-квалификационна степен – висше - бакалавър;
 • Специалност – техническа;
 • Да притежават валидно свидетелство за управление на МПС категория „С”.

Допълнителни и специфични изисквания:                  

 • Минимум 2 години опит като водач на МПС категория „С”;
 • Валидно удостоверение за психологическа годност на водача /три години от датата на издаване/;
 • Да притежава индивидуална карта за квалификация на професионален водач.

Характеристика на изпълняваната работа – ръководи, организира и контролира цялостната работа по експлоатацията на МПС в Автобаза.

Основни функции и задължения:

- Осъществява оперативно-стопанско и административно ръководство на поверената му Автобаза;

- Следи за изпълнение на превозните дейности по направления и маршрути;

- Води досиетата на автомобилите и плановите им ремонти;

- Участва в приемането на нови МПС за експлоатация, организира работата за своевременно и качествено отстраняване на възникнали крупни аварии, проучва и подбира кадри за водачи на МПС.

Документи за участие се приемат от 01.12.2016г. до 14.12.2016г. вкл. в ОПС В.Търново – Ръководител ОПС или на адрес: п.к.5000, гр. В.Търново, ул. “Христо Ботев” №1, Ръководител ОПС В.Търново.

За контакти: тел. 062/612 222.

 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата на провеждане на интервюто.