Обява за подбор за длъжността Служител, гише в пощенска станция (Началник пощенска станция V кат.), той и пощенски раздавач (пощальон) (дост. дейност) в ПС, в ПС Илинденци при ОПС Благоевград

23.12.2016

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

за подбор и класиране по документи за длъжността:

“Служител, гише в пощенска станция (Началник пощенска станция V кат.),
той и пощенски раздавач (пощальон) (дост. дейност) в ПС”
/работно време – непълно 4 часа/

в ПС Илинденци при ОПС Благоевград

   

Необходими документи:

  • Заявление
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование
  • Автобиография
  • Ксерокопие от документи за трудов стаж и професионален опит

Изисквания към кандидатите:

  • Образование – Средно
  • Квалификация – Компютърна грамотност

Основни задължения:

  • Организиране и отчитане на дейността в пощенска станция;
  • Приемане, изплащане и отчитане на парични средства;
  • Инкасиране на суми по договори;
  • Приемане, обработка и доставка на пощенски пратки и печат.

Документи за участие се приемат до 29.12.2016 година в отдел “Човешки ресурси” на ул. “Владайска” № 33, 1081, гр. София, тел. 9496 555

За резултатите от подбора кандидатите ще бъдат уведомени.