Обява за подбор за длъжността „ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ /ПОЩАЛЬОН ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ/” на 8 - часов работен ден ПС Бургас Ц

01.02.2017

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН” БУРГАС
Съгласно чл.12 от КТД и чл. 6 от Системата за подбор на персонал в БП ЕАД,

ОБЯВЯВА

процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността:
„ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ /ПОЩАЛЬОН ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ/”
 на 8 - часов работен ден ПС Бургас Ц

Необходими документи :

  • Заявление
  • Мотивационно писмо
  • Ксерокопие от  диплома за завършено образование
  • Автобиография

Изисквания към кандидатите :

  • Образование – средно
  • Компютърна грамотност

Документи за участие се приемат от 01.02.2017 г. до 07.02.2017 г. в РУ ЮИР на Български пощи – гр. Бургас, ул. „Цар Петър” 2 или на е-mail адрес: AniM@burgas.bgpost.bg

Лице за контакти: А. Минкова – Гл.специалист „ЧР” в РУ тел.: 056 / 851 005, 0879 010 704