Обява за подбор за длъжността „Сортировач, поща /пощенски пратки/” РСЦ Бургас - Колетна експедиция на 8 – часов работен ден

14.03.2017

„Български пощи” ЕАД

Регионално управление Югоизточен регион - Бургас

гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 2

Съгласно чл.12 от КТД и чл.6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности в "Български пощи"- ЕАД, и на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ

 

ОБЯВЯВА

процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността

„Сортировач, поща /пощенски пратки/” РСЦ Бургас - Колетна експедиция

на 8 – часов работен ден

Необходими документи:

  • Заявление
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование
  • Автобиография
  • Документи за трудов стаж

Изисквания към кандидатите:

  • Образование – средно
  • Компютърна грамотност

 

Документи за участие се приемат от 16.03.2017 г. до 24.03.2017 г. в РУ ЮИР на Български пощи – гр.Бургас, ул.Цар Петър 2 или на е-mail адрес:AniM@burgas.bgpost.bg

Лица за контакти: Ани Минкова - Гл.специалист ЧР в РУ тел. 056/ 851 005, 0879 010 704