Обява за подбор за длъжността шофьор, пощенски автомобил /вътрешнорегионален маршрут/ В ОПС Бургас на 8 часов работен ден – 2 бр.

02.05.2017

Регионално управление Югоизточен регион –Бургас

гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 2

Съгласно чл.12 от КТД и чл.6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности в "Български пощи"- ЕАД,

на основание чл.67, ал.1, т.1 и чл.70 от КТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

ШОФЬОР, ПОЩЕНСКИ АВТОМОБИЛ /ВЪТРЕШНОРЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ/ В ОПС

на 8 часов работен ден – 2 бр.

АВТОБАЗА ОПС БУРГАС

 

Необходими документи :

  • Заявление;
  • Автобиография;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Документ за управление на МПС;
  • Индивидуална карта за квалификация на професионален водач;
  • Валидно удостоверение за психологическа годност на водача /3 год. от датата на издаване/.

Изисквания към кандидатите :

  • Образование – средно;
  • Професионален опит като водач на МПС - 3 г.;
  • Документ за управление на МПС - категория С

Документи за участие се приемат до 05.05.2017 г. в РУ ЮИР – Бургас, ул.”Цар Петър”№ 2 в отдел „ЧР“ или на e- mail адрес: AniM@burgas.bgpost.bg

Лице за контакти: Ани Минкова – гл.специалист „ ЧР ” в РУ, стая 414 тел. 056/851 005; 0879 010 704.