Обява за подбор за длъжността „ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ /ПОЩАЛЬОН ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ/” на 8 - часов работен ден в ПС Бургас - Ц

16.05.2017

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН” БУРГАС

гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 2

Съгласно чл.12 от КТД и чл. 6 от Системата за подбор на персонал в БП ЕАД,

на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ

ОБЯВЯВА

процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността:

„ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ /ПОЩАЛЬОН ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ/”

на 8 - часов работен ден

в ПС Бургас - Ц

 

Необходими документи:

  • Заявление
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование
  • Автобиография

Изисквания към кандидатите:

  • Образование – средно
  • Компютърна грамотност

Документи за участие се приемат от 16.05.2017 г. до 23.05.2017 г. в РУ ЮИР,

гр. Бургас, ул. „Цар Петър” 2 или на е-mail адрес: AniM@burgas.bgpost.bg

Лице за контакти: А.Минкова – Гл.специалист ЧР в РУ тел. 056 851 005, 0879 010704