Обява за длъжността техник – механик /техник/ в БРСЦ

20.06.2017

Техник – механик /техник/

В Български разменно сортировъчен център на „Български пощи“ ЕАД, кв.Враждебна, търсим да назначим служител на длъжността:

„Техник – механик /техник/“

Основни задължения и отговорности:

 • Извършва монтаж, ремонт и регулиране на технически съоръжения и оборудване;
 • Установява неизправностите и повредите по електрическите съоръжения;
 • Проверява изправността на електрическите възли на машините /пакетовръзващи, измервателни и др./;
 • Качествено и отговорно извършва възложените му производствени задачи, възникнали при профилактика и аварийни ситуации;
 • При производствена необходимост е длъжен да съдейства за окончателно завършване на работния процес

Изисквания за длъжността:

 • Средно специално образование        

Дружеството предлага:

 • Трудов договор със срок на изпитване  6 /шест/ месеца, с възможност за преминаване към трудов договор за неопределено време
 • Социални придобивки
 • Осигурен транспорт

Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване
 • Автобиография
 • Документ, удостоверяващ трудовия стаж
 • Ксерокопие на диплома за завършено образование
 • Валиден документ, удостоверяващ притежаване на квалификационна група по безопасност при работа – минимум III група

Ако проявявате интерес към тази възможност за работа може да кандидатствате.

Български разменно сортировъчен център на „Български пощи” ЕАД се намира в гр.София, кв. Враждебна, ул. „Челопешко шосе” № 31. /с автобуси № 117 и № 119 от колелото на кв.Враждебна/

Лица за контакти:  Таньо Танев - Мениджър БРСЦ – 02/8922702, Валентин Стоянов – Зам.мениджър БРСЦ - 02/8922691, с работно време от 8,00 часа до 16,30 часа