Обява за подбор за длъжността „МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛИКОВАЧНА МАШИНА” в цех „Хибридна поща” в СП „Българска филателия и нумизматика"

21.09.2017

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД

СП БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за подбор и класиране по документи и интервю за длъжността  

„МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛИКОВАЧНА МАШИНА”

в цех „Хибридна поща” в СП „Българска филателия и нумизматика"

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

  • Зарежда пликовачната машина с хартия и пликове
  • Подготвя и регулира машината за всяка поръчка, отстранява възникнали нередности от неговата компетентност
  • Обслужва и контролира машините при изпълнение на еднотипни производствени процеси
  • Следи за пълен и точен адрес на подател и получател

Основни изисквания към кандидатите:

  • Образование – средно

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Професионална автобиография;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит.

Допълнителни и специфични изисквания, които ще се считат за предимство:

  • Професионален опит като оператор на машина в производствено предприятие

Документи за участие се приемат  в отдел ЧР – СП БФН – гр.София, ул. „Хайдушка поляна” № 8.

Лице за контакти: Л.Ставрова , тел.02 / 9531822, Е-mail: l.stavrova@bgpost.bg

Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени своевременно за резултатите  от подбора.