Обява за подбор по документи за длъжността “Пощенски раздавач /пощальон доставъчна дейност/“ на 8 – часов работен ден ПС KАЗАНЛЪК Ц – 4 бр.

17.08.2018

Регионално управление Югоизточен регион – Бургас

Областна Пощенска Станция – Стара Загора

Съгласно чл.12 от КТД и чл.6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности в "Български пощи"- ЕАД,

на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за провеждане на подбор по документи за длъжността

“Пощенски раздавач /пощальон доставъчна дейност/“

на 8 – часов работен ден ПС KАЗАНЛЪК Ц – 4 бр.

Необходими документи :

  • Заявление
  • Ксерокопие от  диплома за завършено образование
  • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит
  • Професионална автобиография
  • Документ за компютърна грамотност

Изисквания към кандидатите :

  • Образование – средно
  • Компютърна грамотност

Документи за участие се приемат лично в ОПС Стара Загора или по пощата в РУ ЮИР на Български пощи – гр. Бургас, ул. „Цар Петър” 2

от 20.08.2018 г. до 27.08.2018 г.

Лице за контакти: В.Георгиева – Специалист “ОУЛ и БЗР” 

тел. 042 614 708, GSM 0879 256 748