Обява за подбор по документи за длъжността „ШОФЬОР, ПОЩЕНСКИ АВТОМОБИЛ (ВЪТРЕШНО РЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ)“ в Автобаза към ОПС Стара Загора, на 8-часов работен ден

17.08.2018

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН” - БУРГАС

ОБЛАСТНА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА

 

ОБЯВЯВА

Съгласно чл.12 от КТД и чл. 6 от Системата за подбор на персонал в „БП”  - ЕАД

на основание чл.67, ал.1, т.1  от КТ

 

процедура за провеждане подбор по документи за длъжността:

„ШОФЬОР, ПОЩЕНСКИ АВТОМОБИЛ (ВЪТРЕШНО РЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ)“

 в Автобаза към ОПС Стара Загора, на 8-часов работен ден

 

 

Характеристика на изпълняваната работа:

 • извършване на превоз на пощенски пратки за най-кратко време, по установен маршрут, съобразно установените пътеразписания и при гарантиране на сигурността на превоза, управлявайки различни автомобили

Изисквания към кандидатите :

 • Образование – средно;
 • Професионален опит като водач на МПС - 3 г.;
 • Документ за управление на МПС - категория С.

Основни функции и задължения:

 • пълен предпътен преглед на МПС и незабавни мерки при поява на неизправност или повреди по време на път и осигуряване безопасността на движението по пътищата, съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата;
 • своевременно отразяване на данните в пътния лист;
 • приемане срещу подпис в общия трактов опис обр.271 от РСЦ /ПС пощенските пратки, ежедневния и периодичен печат и други;
 • спазване на пътеразписанията за движение и графиците за работа;
 • извършване на товаро-разтоварна дейност и полагане на грижи за правилното съхраняване и опазване на превозваните пратки /товара/ по време на път и до размяната му с пощенските станции/РСЦ, за което носи материална отговорност;
 • опазване на гаражните съоръжения и инструменти, проследяване на техническото обслужване на МПС, съдействие за окончателното завършване на производствения процес;

            Необходими документи :

 •  Заявление;
 •  Професионална автобиография;
 •  Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 •  Документ за управление на МПС;
 •  Индивидуална карта за квалификация на професионален водач;
 • Валидно удостоверение за психологическа годност на водача /3 год. от датата на издаване/.

Документи за участие се приемат от 20.08.2018 г. до 27.08.2018 г. в: ОПС Ст. Загора 6000,  ул.”Св. Княз Борис І” № 81 и  отдел „Човешки ресурси” на РУ  - ЮИР - Бургас на адрес, гр. Бургас 8000, ул.”Цар Петър” № 2

За допълнителна информация:  Виолета Георгиева  – тел. 042/614708, ОПС Ст. Загора.