Нормализиране на обработката и доставката на пратки в Барбадос

08.12.2016

Пощенският оператор в Барбадос уведомява, че стачката на авиослужителите е приключила на 7.12.2016 година, обработката и доставката на пратките постепенно се нормализират.