БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПРИЕМАНЕТО НА ИЗХОДЯЩИ ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ, КОЛЕТИ И КУРИЕРСКИ (EMS) ПРАТКИ ЗА САЩ

17.12.2016

„Български пощи“ ЕАД уведомява своите клиенти, че от 16 декември 2016 година временно преустановява приемането на писмовни пратки, колети и куриерски (EMS) пратки за САЩ поради невъзможност за въздушен превоз.