УСЛОЖНЕНАТА ПЪТНА ОБСТАНОВКА НАРУШАВА РИТЪМА НА ПОЩЕНСКИ ДОСТАВКИ

  06.01.2017

  „Български пощи“ ЕАД  уведомява своите клиенти, че поради усложнената пътна обстановка в страната има забавяне при доставката на пощенски пратки и са възможни нарушения в работното време на някои пощенски станции.

  Дора Цветкова – връзки с обществеността,
  Български пощи ЕАД
  Тел.: 0884 860 543
  е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg