УСЛОЖНЕНАТА ПЪТНА ОБСТАНОВКА НАРУШАВА РИТЪМА НА ПОЩЕНСКИ ДОСТАВКИ

06.01.2017

„Български пощи“ ЕАД  уведомява своите клиенти, че поради усложнената пътна обстановка в страната има забавяне при доставката на пощенски пратки и са възможни нарушения в работното време на някои пощенски станции.

Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.: 0884 860 543
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg