Услугата „Електронна картичка“ подлежи на корекции, но вече изтегленото приложение за нея работи нормално

12.01.2017

„Български пощи“ ЕАД информира своите клиенти, че услугата „Електронна картичка“, която в момента се ползва чрез Android и IOS приложенията на мобилните телефони, подлежи на технически и технологични корекции, поради което приложението BG Post Card не е видимо и не може да бъде изтеглено чрез електронните магазини на Android Play Store и Apple Store.

За клиентите, които вече са изтеглили приложението BG Post Card от електронните магазини, приложението работи.

Като благодарим за проявеното разбиране, поднасяме своите извинения за причинените неудобства.