Постепенно нормализиране на затруднената ситуация в САЩ

    21.03.2017

    Пощенският оператор в САЩ уведомява, че зимният ураган е преминал и считано от 21.03.2017г. обработката и доставката на пратките постепенно се нормализира.