На 30 април 2010 г. приключва кампанията за подаване на годишните данъчни декларации от физически лица

07.04.2010

„Български пощи” ЕАД напомнят на своите клиенти, че приключва кампанията за подаване на годишните данъчни декларации. До 30 април 2010 г е последният срок за подаване на данъчните декларации за облагане на доходите на физическите лица.

Формулярите до приходната агенция можете да изпратите по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или да подадете декларацията в някоя от пощенските станции /кликни тук/ където служител на „Български пощи” ще ви издаде входящ номер.