Възстановяване на приемането на пощенски пратки за Либия

28.12.2011

„Български пощи” ЕАД уведомява своите клиенти, че избраният пощенски оператор на Либия е възобновил приемането, обработването и доставянето на всички видове входящи пощенски пратки.