Стартира 41-ият епистоларен конкурс на ВПС

23.02.2012

„Български пощи” ЕАД стартира националния етап на 41-ия международен епистоларен конкурс на Всемирния пощенски съюз за деца до 15 години. През тази година подрастващите трябва да разсъждават по темата: „Напиши писмо до спортист или до човек от спортните среди, на когото се възхищаваш, за да обясниш какво означават за тебе Олимпийските игри.”

Съчинението, написано под формата на писмо (с дата и място, обръщение, подходящ финал и подпис), трябва да съдържа между 500 и 800 пълноправни думи. То следва да бъде изпратено не по-късно от 31 март 2012 година до Централно управление на „Български пощи” ЕАД, дирекция „Търговска дейност и маркетинг”, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, 1700 София.

Всяко съчинение трябва да бъде придружено с писмо, което да съдържа следната информация за автора: трите имена; възраст и дата на раждане; пол; име на населеното място; име и адрес на училището, клас; копие от ученическата карта.