БЪЛГАРСКО МОМИЧЕ ЗАЕ ВТОРО МЯСТО В МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕПИСТОЛАРЕН КОНКУРС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ

22.11.2016

Ивана Янева, десетокласничка от Ямбол, зае второ място в 45-ия Международния епистоларен конкурс на Всемирния пощенския съюз (ВПС) на тема „Напишете писмо до своето 45-годишно АЗ”.

Българското момиче е класирано на второ място в международния етап на конкурса след оспорвана надпревара между националните победители от 191 страни.

На 23 октомври 2016 г , от 11.30 ч., в Централна пощенска станция гр. Ямбол, главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД Деян Дънешки ще връчи наградата на ВПС на ученичката от Ямбол след официалното откриване на обновената Централна пощенска станция в града.

Обновяването на ПС Ямбол Ц е извършено в изпълнение на проект „Подобряване на работната среда в "Български пощи" EАД, финансиран от Фонд „Условия на труд“ при Министерството на труда и социалната политика.

Предмет на проекта за подобряване на работната среда са и пощенските станции във Варна – клон 20, Плевен - Централна поща, Пловдив - клон 2 и Разменно-сортировъчният център в Горна Оряховица.

Общата стойност на проекта е 333 317,10 лева без ДДС, като средствата в размер до 30% се финансират от Фонда.

 

Дора Цветкова – връзки с обществеността,

Български пощи ЕАД

Тел.949 32 70, GSM 0884 860 543

е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg