ПОЩЕНСКО – ФИЛАТЕЛНО ИЗДАНИЕ НА ТЕМА „150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОЛОГА АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ“

06.12.2016

На 07.12.2016 г. от 10.00 ч., в Аулата на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", София, бул. "Цар Освободител", главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД Деян Дънешки ще валидира пощенско-филателно издание на тема: „150 години от рождението на геолога академик Георги Бончев“

Пощенско-филателното изданието се състои от една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв. в тираж 10 500 броя и специален пощенски печат. Автор на проекта е художникът  Стоян Дечев.

 

Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.949 32 70, GSM 0884 860 543
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg