НОВА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

31.05.2018

Уважаеми колеги журналисти,

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа за обработването на лични данни, обновяваме нашата Декларация за поверителност. Към настоящия момент Вашият имейл, организация и имена (ако се разпознават от имейл адреса) и телефонни номера са част от информационния масив на „Български пощи“ ЕАД, който се използва за разпространение на прессъобщения по имейл (включително покани за събития) от дружеството. Съхраняваме данните от визитната Ви картичка, включително Вашето име, фамилия, работодател, позиция, телефон, факс и имейл.

Всяко обработване на Вашите лични данни се основава на подходяща правна разпоредба, в съответствие с приложимото законодателство.

За да продължите да получавате информация за нас и нашите услуги, с цел осигуряване на прозрачност в работата и дейността на държавното дружество и за нуждите на журналистическата професия, е необходимо да ни изпратите отговор на този e-mail с текст  „ИСКАМ ДА ПОЛУЧАВАМ ПРЕССЪОБЩЕНИЯ“. С изпращането на имейл с текст „ИСКАМ ДА ПОЛУЧАВАМ ПРЕССЪОБЩЕНИЯ“ ще ни дадете Вашето съгласие да обработваме Вашите данни. Тъй като много колеги сменят местоработата си, молим да посочите отново медията, за която работите и града, в който тя се намира. Ако прецените, изпратете ни и Вашите имена и телефон за връзка. Данните се предоставят лично от лицето, за което се отнасят, а медиите могат да актуализират техен официален имейл за контакт.

Ако не желаете да ни предоставите съгласие, изпратете „ОТКАЗ ОТ ПРЕССЪОБЩЕНИЯ“ като отговор на този e-mail.

Можете по всяко време да оттеглите даденото си съгласие, като изпратите „ОТКАЗ ОТ ПРЕССЪОБЩЕНИЯ“ на имейл: dora.cvetkova@bgpost.bg  След получаване на отказ от прессъобщения, ние ще заличим Вашите данни от нашата база данни за изпращане на прессъобщения и информация по имейл. По всяко време можете да изпратите и корекции на данните си.

Личните данни ще се обработват от нас за целите на прессъобщения, изпращане на покани за събития, право на отговор на публикация и отговори на Ваши въпроси. Ще контактуваме с Вас по имейл и телефон, докато не упражните правото си да оттеглите съгласие за обработването на личните Ви данни или докато не отпадне целта за обработване.

В случай, че не дадете съгласие за обработване на лични данни, информация за прессъобщения може да намерите на интернет страницата „Новини“ в корпоративния сайт на „Български пощи“ ЕАД. Поради естеството на поканите за събития, моля да проявите разбиране, че тази информация може да изпращаме само на имейл адрес и няма да имаме възможност да я публикуваме на уебсайта на дружеството.    

„Български пощи“ ЕАД се отнася изключително отговорно към Вашата контактна информация и тя няма да бъде споделяна с трети страни, освен (при необходимост) с пресцентъра на МТИТС. Ще разкриваме Вашите лични данни пред трети лица само когато законът позволява да го направим. Контактната информация ще се съхранява от служителя, отговарящ за „връзки с обществеността“ в дружеството.

Очакваме Вашите отговори до 17.00 часа на 4 юни 2018 година.