„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ВЪВЕЖДА НОВА УСЛУГА

21.06.2018

„Български пощи“ ЕАД въвежда нова услуга: „Сключване на застраховка гражданска отговорност“ към Лев Инс АД.
В около 280 пощенски станции в цялата страна вече може да се сключва задължителната застраховка гражданска отговорност на водачите на МПС и да се приемат плащания по вече сключени застраховки.
По желание на клиентите, застраховка може да се сключи с еднократно или разсрочено плащане. В пощенските станции могат да се приемат и плащания по разсрочени полици на Лев Инс АД, сключени в други обекти.
Списък на ПС, в които се изпълнява услугата можете да намерите на сайта на „Български пощи“ ЕАД.


Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.949 32 70, GSM 0884 860 543
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg