ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА НА ИЗДАНИЕ НА ТЕМА: „100 ГОДИНИ МАСОНСКА ЛОЖА ЗАРЯ”.

11.04.2014

На 15.04.2014 г., от 11,00 ч., в изложбената зала на Държавна агенция „Архив”, гр. София, ул. „Московска” № 5, ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години масонска ложа Заря”.

Изданието съдържа една пощенска марка, илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга (0,65 лв.) и специален пощенски печат.

Тиражът на пощенската марка е 17 000 бр. Тиражът на илюстрования плик е 1 527 бр.

Автор на проектите на изданието е художникът Вилиам Китанов.

След официалното пускане на изданието в употреба, специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София за 3 работни дни.