„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД С НАГРАДА НА POSTEUROP ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

04.10.2018

Днес, 4 октомври 2018 г.,. представител на „Български пощи“ ЕАД ще получи наградата за корпоративна социална отговорност, в категория „Общество“ на PostEurop (Асоциация на публичните пощенски оператори в Европа), за участието си в кампанията на фондация „Анимус“за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Наградата ще бъде връчена в.рамките на ежегодната Пленарна асамблея на асоциацията и честванията по случай 25-та годишнина от създаването ѝ.

Ролята на Български пощи в кампанията се изразяваше в разпространение на информационни материали в пощенските станции и банери на официалната интернет страница на дружеството. В трите години на сътрудничество са поставени плакати в повече от 900 пощенски станции в близо 600 градове и села за период от два месеца.

По данни на Международната организация по труда 21 милиона души или 3-ма от всеки 1 000 човека в световен мащаб са жертва на трудова експлоатация, влязли в капана на предлагана работа чрез измама или подвеждане. Работа, която не могат да напуснат.

Социалната ангажираност прави  Български пощи естествен партньор на кампанията за превенция трафика на хора, тъй като са ангажирани с важните проблеми и потребности на българското общество. Дружеството със своите почти 3000 пощенски станции е близо до хората в цяла България, от една страна, а от друга е един от най-големите работодатели в страната. Клиентите му са многобройни и от различни целеви групи, така че кампанията достига до голям брой хора. Направеното проучване показа, че 50% от посетителите в пощенските станции са видели посланието и са се запознали с него.  

Сред инициативите финалисти, в категория „Общество“, попадна и сътрудничеството на Български пощи с платформата за доброволчество – TimeHeroes. През 2017 г. дружеството участва и в популяризирането на  телефона на доброволеца.

Наградите на PostEurop се връчват за пета поредна година в три категории – „Служители“, „Общество“ и „Околна среда“. Целта е да бъде откроен приносът на европейските пощенски оператори за устойчивото развитие на обществото посредством изпълнението на разнообразни инициативи в полза на различни групи заинтересовани страни.

PostEurop е търговска асоциация, която представлява публичните пощенски оператори в Европа, и е регионален съюз към Всемирния пощенски съюз. Тя е създадена през 1993 година от 26 национални пощенски оператори, сред които и „Български пощи“ ЕАД. Към момента в нея членуват 52 оператора от 49 държави. Централният офис е в гр. Брюксел, Белгия.

Дора Цветкова – връзки с обществеността,
„Български пощи“ ЕАД
Тел.949 32 70, GSM 0884 860 543,
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg