ПОЩЕНСКО - ФИЛАТЕЛНО ИЗДАНИЕ НА ТЕМА: „130 години Софийски университет „Св. Климент Охридски“ –  една пощенска марка с една винетка и специален пощенски печат“

06.12.2018

На 08.12.2018 г. от 11.45 ч. в централното фоайе на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД Деян Дънешки ще валидира издание на тема: „130 години Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Художник на изданието е Жаклина Симова.

В официалната церемония ще вземе участие ректорът на СУ „Св.Климент Охридски“ проф. дфн Атанас Герджиков.

 

Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.949 32 70,GSM 0884 860 543
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg