Честване на 140 годишнината на „Български пощи“ ЕАД

14.05.2019

Уважаеми колеги,
Имамe удоволствието да Ви поканим на отбелязването на 140 годишнината
на „Български пощи“ ЕАД.
Честването ще се проведе на 16.05.2019 година от 11.30 до 14.00 ч. в Националната галерия „Квадрат 500“ – ул. „19-ти февруари“ №1, (пл.Ал.Невски), вход от към бул.В.Левски.
Събитието включва валидиране на юбилейна пощенска марка, награждаване на служители на дружеството и празничен коктейл.
Всеки представител на медия ще получи подарък – карнетка с юбилейната пощенска марка.

 
Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.949 32 70, GSM 0884 860 543
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg
е-mail: publish@bgpost.bg