Забавяне доставката на международни куриерски пратки - EMS, приоритетни писмовни и колетни пратки за САЩ

28.12.2010

„Български пощи” ЕАД уведомява своите клиенти, че в резултат на въведените от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ засилени мерки за сигурност на въздушния транспорт, церият трафик от пощенски пратки за САЩ ще се движи с голямо закъснение.

През последните няколко седмици, въпросните мерки за сигурност принудиха Пощите по цял свят да прехвърлят повечето от упътената за САЩ поща – до 75% – от пътнически на карго самолети, което предполага по-голям разход на време и средства.

По данни на Всемирния пощенски съюз е отчетено акумулиране на поща и значително забавяне на доставките. Пощенските оператори на Куба, Кипър, Гърция, Латвия, Румъния и Сърбия през последните три седмици не приемаха пратки за САЩ, с тегло равно или по-голямо от 500 грама. Японските пощи, които годишно упътват 50 млн.подобни пратки към САЩ, не приемаха такива до преди две седмици. Някои от най-големите пощенски оператори като Австралия, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Украйна, също преустановиха приемането на транзитна поща, поради ограничен товарен капацитет. Това доведе до намаляване възможностите на пощенските оператори от Африка и Централна Европа да изпращат изходяща поща за САЩ през посочените важни транспортни възли.

„Български пощи” ЕАД препоръчват на своите клиенти да изпращат пратките си за САЩ като пратки без предимство, тъй като сроковете за доставка на приоритетните пратки, колетните по въздух и EMS пратките  няма да бъдат спазени. 

Очаква се засилените мерките за сигурност да отпаднат след 7 февруари 2011 г., за което дружеството своевременно ще уведоми своите клиенти.

Всички клиенти, които са подали приоритетни писмовни пратки, колети по въздушен път и EMS пратки до САЩ в периода от 15.11. до 16.12. 2010 г., при изяваване на желание, ще бъдат компенсирани както следва:

  • за международни пощенски пратки до САЩ с разликата между цената на услугата за пратки с предимство и такива без предимство,
  • за  международни колетни пратки до САЩ с разликата между цената на услугата за пратки по въздушен път и такива по земен път,
  • за EMS пратки до САЩ – в съответствие с разпоредбите на чл. 54 (1) от “Цени на неуниверсални пощенски услуги и други търговски дейности, предоставяни от "Български пощи" ЕАД".