"Български пощи" ЕАД предлага нова услуга на клиентите си - рентгенова проверка на пощенски пратки и товари

13.01.2011

На основание чл.20, ал.1, т.7 и чл.60, ал.1, т.5 от Закона за пощенските услуги „Български пощи” ЕАД предлага срещу заплащане услугата „Защита на трафика" - рентгенова проверка на пощенски пратки и товари за недопускане на забранени предмети и вещества по смисъла на чл. 90 и 91 от Закона за пощенските услуги.