Национално съвещание на "Български пощи" ЕАД

27.01.2011

На 28 и 29 януари 2011 година в гр. Стара Загора ще се проведе Национално съвещание на „Български пощи” ЕАД. В съвещанието ще вземат участие директорите на териториални и специализирани поделения в страната, както и представители на централното ръководство на дружеството. Сред обсъжданите теми ще бъдат либерализацията на пазара на пощенски услуги и приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги. Ще бъде направен и отчет за дейността на „Български пощи” ЕАД през 2010 година.