Стартира 40-ият епистоларен конкурс на ВПС

01.02.2011

„Български пощи” ЕАД стартира националния етап на 40-ия международен епистоларен конкурс на Всемирния пощенски съюз за деца до 15 години. През тази година подрастващите трябва да разсъждават по темата: „Представи си, че си дърво, което расте в гората. Напиши писмо до някого, за да обясниш защо трябва да се пазят горите.”

Какви са условията за участие в конкурса?

Съчинението, написано под формата на писмо (с дата и място, обръщение, подходящ финал и подпис), трябва да съдържа между 500 и 800 пълноправни думи. То следва да бъде изпратено не по-късно от 31 март 2011 година до Централно управление на „Български пощи” ЕАД, дирекция „Търговска, маркетинг и бизнес развитие”, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, 1700 София.

Всяко съчинение трябва да бъде придружено с писмо, което да съдържа следната информация за автора: трите имена; възраст и дата на раждане; пол; име на населеното място; име и адрес на училището, клас; копие от ученическата карта.