ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Североизточен регион) - ОПС Варна

18.09.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № РД-08-492/12.09.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 55 с идентификатор 10135.4504.21.5.16  по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, блок 53, вход 3, етаж 4, самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.4504.21, състоящ се входно антре, кухня – трапезария, две спални, дневна, баня, тоалет, със застроена площ 100,98 кв.м, ведно с прилежащо избено помещение № 16, с площ от 5,32 кв.м, с идеално число 1,9640 % от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж.

Началната тръжна цена е в размер на 90 000 лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 03.10.2018 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Североизточен регион”, гр.Варна, ул. ”Съборни” № 42, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 18 000 лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                02/949 32 84 – В.Симеонова

 

            Обявлението е публикувано на 18.09.2018 г. в-к Телеграф