Последно публикувани съобщения

17.01.2019Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0001}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“
14.01.2019Уточнение поради технически проблем- Приложение №3,обществена поръчка с предмет {9084668}: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в БП ЕАД по шест обособени позиции“
10.01.2019Сключен договор 323 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0016}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ЕАД по 11 обособени позиции“
09.01.2019Сключен договор 265 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9082434}: „Доставка и монтаж на компоненти за системи за видеонаблюдение в обектите на „Български пощи“ ЕАД“
09.01.2019Сключен договор 264 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9082242}: Доставката и монтаж на компоненти за сигнално-охранителни и известителни системи в обекти на „Български пощи“ ЕАД

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2019-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0001}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“17.01.2019Отворена
9084668Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9084668}: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“07.01.2019Отворена