Последно публикувани съобщения

23.02.2018Сключени Договори № 1, 5-17-58, 223, 224, 307, СД-06-02, СД-06-03 и 266 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0022}: «Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»
23.02.2018Съобщения по чл.43, ал.4 (ЗОП) до участници, обществена поръчка {00276-2017-0023}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет обособени позиции"
23.02.2018Съобщения по чл.43, ал.4 (ЗОП) до участници, обществена поръчка {00276-2017-0027}: „Доставка на пощенски чували за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
22.02.2018Решение за прекратяване, обществена поръчка {00276-2017-0030}: „Доставка на природен газ (метан) за отопление в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД”, с 13 обособени позиции, по доставчици
22.02.2018Сключен Договор № 33 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0016}: „Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове”

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2018-0002Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0002}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”07.02.2018Отворена
9072504Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9072504}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10О С и в неотопляеми помещения”26.01.2018Отворена
00276-2018-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” 16.01.2018Отворена