Последно публикувани съобщения

18.01.2017Сключен Договор № 17 за изпълнение, обществена поръчка {9057917}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
18.01.2017Сключен Договор № 16 за изпълнение, обществена поръчка {9058517}: "Доставка и монтаж на офис и търговско обзавеждане"
17.01.2017Решение за прекратяване, {00276-2016-0016}: „Доставка на горива за автомобилите на „Български пощи“ ЕАД“
17.01.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2016-0018}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по осем обособени позиции”
11.01.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните ...“

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2017-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова злополука“ на служителите в „Български пощи“ ЕАД“, застраховка „Автокаско“, застраховка „Имущество (движимо и недвижимо)” и застраховка „Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД по пет обособени позиции“11.01.2017Отворена