Договор с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, сключен със „С и Т България“ ЕООД-3249,35лв. върната  на 14.1.2015г.