1. Kой е правилният начин за адресиране на пощенска пратка?
  2. Какво е препоръчана пратка ?
  3. Осигурява ли препоръчаната пратка по-кратък срок на доставка?
  4. За колко време се получава вътрешна непрепоръчана пощенска пратка и колет?
  5. Към кого мога да се обърна за рекламация?
  6. Какво е работното време на пощенските станции?
  7. Как мога да проверя пощенския код на даден адрес?
  8. Към кого да се обърна с въпрос за други услуги, продукти, дейности?
  9. Какви пратки могат да бъдат проследени?
  10. Как мога да разбера къде е моята международна пратка в момента?
  11. За колко време се получава експресен паричен превод за страната?
  12. За колко време се получава обикновен паричен превод за страната?
  13. Как се изпращат голям брой писма за страната и чужбина с или без сключен договор и има ли отстъпка в цената?
  14. Как може да се проследи колетна пратка от чужбина без наличие на проследяващ номер (може ли да се проследи колетна пратка от чужбина по адрес на получателя)?
  15. Какво е „Обявена стойност”?
  16. Какво представлява услугата „С предимство”?
  17. Какво е „Наложен платеж”?
  18. Мога ли като получател на пратка или паричен превод да поискам да ми бъдат препратени на нов адрес?
  19. Мога ли да избера произволна марка с номинал от каталога на Български пощи, като придружаваща винетката ми в новата услуга "Персонализирана марка"?
  20. Какво е СПТ/DTS (Специални права на тираж) ?
  21. Колко време се съхраняват пратките, подлежащи на митнически контрол?

  Kой е правилният начин за адресиране на пощенска пратка?

  Информация относно техническите изисквания на "Български пощи" ЕАД за адресиране на пощенски пратки можете да получите от информационните табла или служителите в пощенските станции, или като посетите нашата интернет страница в раздел Услуги/Изисквания/Правилно адресиране

  Нагоре

  Какво е препоръчана пратка ?

  „Препоръка” е пощенска услуга, представляваща подсигуряване срещу риск от загубване, кражба и повреда. На подателя се издава документ за приемане на пощенската пратка.

  „Препоръчани” могат да бъдат:

  • кореспондентски пратки и малки пакети - до 2 кг;
  • печатни произведения - до 5 кг;
  • секограми - до 7 кг.

  Допълнително към услугата „Препоръка” могат да бъдат добавени услугите, „Известие за доставяне” (обратна разписка), „Обявена стойност” и „Наложен платеж” (само за страната).

  Нагоре

  Осигурява ли препоръчаната пратка по-кратък срок на доставка?

  Не. Услугата „Препоръка” предоставя единствено по-голяма сигурност при доставката, но не и по-кратки срокове. Ако бързината е важна за Вас, можете да добавите услугата „С предимство” или да ползвате експресните куриерски услуги на „Български пощи” ЕАД – Bulpost за страната и EMS за чужбина.

  Нагоре

  За колко време се получава вътрешна непрепоръчана пощенска пратка и колет?

   

  Вътрешни непрепоръчани пощенски пратки „с предимство” се доставят:

  На следващия работен ден (Д+1) за не по-малко от 80% от пратките;

  Вътрешни непрепоръчани пощенски пратки „без предимство” и колети се доставят:

  След два работни дни (Д+2) за не по-малко от 80% от пратките.

  Д е денят на подаване на  пощенската пратка преди обявения час за събиране. Пратки, подадени след този час, се считат за подадени на следващия ден.

  + брой дни – отчита се броят на работните дни до крайната доставка.

  *Забележка: За част от пратките сроковете могат да бъдат различни ("Общи условия", т.33.1).

   

   

   

  Нагоре

  Към кого мога да се обърна за рекламация?

  Можете да направите рекламация като попълните формуляр във всяка пощенска станция или чрез системата за рекламации на Жалби и рекламации.

  Можете да зададете въпрос на  телефоните за рекламации:

  • За вътрешни пратки: тел. 02/949-33-26 .
  • За международни изходящи пратки: тел. 02/949-31-90
  • За международни входящи пратки: тел. 02/949-31-21 .

  За допълнителна информация посетете интернет страницата в раздел Жалби и рекламации.

  Нагоре

  Какво е работното време на пощенските станции?

  Информация за работното време на пощенските станции можете да получите в раздел Контакти/Работно време на пощенските станции.

  Нагоре

  Как мога да проверя пощенския код на даден адрес?

  Информация за пощенските кодове в страната Вие можете да получите на гишетата във всяка пощенска станция от мрежата на „Български пощи” ЕАД, както и да потърсите в раздел Намерете пощенски код на интернет страницата.

  Нагоре

  Към кого да се обърна с въпрос за други услуги, продукти, дейности?

  Ако не сте намерили нужната Ви информация и/или имате предложения, свързани с дейността ни, Вие можете да ни позвъните на телефони 02/ 949-3280 или *7678 или да изпратите факс на 02/962-5329, както и да ни пишете на електронна поща [email protected] или на адрес ул. "Академик Стефан Младенов" 1, блок 31, 1700 София. Предложението Ви ще бъде разгледано и Вие ще получите отговор от компетентен служител на дружеството.

  Нагоре

  Какви пратки могат да бъдат проследени?

  Можете да проследите пратка, както и да намерите допълнителна информация за начина на проследяване на Проследяване на пратка.

  Нагоре

  Как мога да разбера къде е моята международна пратка в момента?

  Вие можете да проследите своята международна пратка директно в интернет като натиснете прозореца Проследяване на пратка вдясно на Вашия екран и въведете номера на Вашата пратка. Допълнителна информация можете да получите от служителите на гишетата в пощенските станции.

  Нагоре

  За колко време се получава експресен паричен превод за страната?

  • между пощенските станции в големите градове (500) – до няколко минути и съобразно работното време на пощенската станция;
  • между пощенските станции в малките населени места и села (2480) – до 1 работен ден

  Нагоре

  За колко време се получава обикновен паричен превод за страната?

  От 1 до 3 работни дни. 

  Нагоре

  Как се изпращат голям брой писма за страната и чужбина с или без сключен договор и има ли отстъпка в цената?

  С отстъпките можете да се запознаете на Пощенски услуги.

  Нагоре

  Как може да се проследи колетна пратка от чужбина без наличие на проследяващ номер (може ли да се проследи колетна пратка от чужбина по адрес на получателя)?

  Всяка колетна пратка от чужбина има баркод номер. За да извършите справка, е необходимо да знаете баркод номера. Само по адрес не е възможно да се извърши справка.

  Нагоре

  Какво е „Обявена стойност”?

  „Обявена стойност” е пощенска услуга, представляваща отговорността на пощенския оператор до размера на обявената от подателя стойност на съдържанието на пратката в случай на загуба, кражба или повреда. Услугата е налична само за препоръчани пратки.

  Нагоре

  Какво представлява услугата „С предимство”?

  Пратки с предимство са пощенските пратки, които се пренасят и доставят по най-бързия възможен начин.

  Нагоре

  Какво е „Наложен платеж”?

  „Наложен платеж” е пощенска услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума. Услугата е налична единствено за пратки с обявена стойност за страната.

  Нагоре

  Мога ли като получател на пратка или паричен превод да поискам да ми бъдат препратени на нов адрес?

  Да, получателят на пратка или паричен превод има право с писмено заявление подадено в пощенската станция по местодоставяне и заплащане на определена цена да поиска адресирана на негово име пратка или паричен превод да му бъдат препратени на нов адрес в същото или в друго населено място.

  Нагоре

  Мога ли да избера произволна марка с номинал от каталога на Български пощи, като придружаваща винетката ми в новата услуга "Персонализирана марка"?

  Не. Марките с номинал, които могат да се използват за новата услуга, са изработени специално за нея и към момента са шестнадесет.

  Не всяка пусната в обръщение марка може да се използва за тази цел, а само марките с променлив тираж, които при необходимост могат да се допечатват. Предлаганите в момента марки с номинал съответно 0,65 лв и 1,00 лв са одобрени от Съвета по маркоиздаване към МТИТС и пуснати в обръщение като марки с променлив тираж специално за услугата „Марка с персонализирана винетка.

  Нагоре

  Какво е СПТ/DTS (Специални права на тираж) ?

  Курс на СПТ за 2023 година: 1 СПТ = 2.4620 лева

   

  Специалните права на тираж, съкратено СПТ (на английски: Special Drawing Right - SDR, на френски: les droits de tirage spéciaux - DTS), са международна разчетна парична единица. Създадени са през 1969 г. от Международния валутен фонд като безналични международни резервни активи. Използват се при получаване на траншове от МВФ, както и при много други международни споразумения.

  Освен от МВФ, специалните права на тираж се използват още при международните пощенски услуги, застраховки на багаж от авиолиниите, а също и при разплащания между мобилните (GSM) оператори за "роуминг" услуги.

  За нуждите на "Български пощи" ЕАД, курсът на СПТ се определя веднъж годишно и така изчисленият курс е референтен за международните разплащания през цялата година. СПТ се използва от Български пощи за международни пратки при изчисляване на обявена стойност и при изплащане на обезщетения.

   

  Още за специалните права на тираж: Международен валутен фонд
    Уикипедия

  Нагоре

  Колко време се съхраняват пратките, подлежащи на митнически контрол?

  Пратките, подлежащи на митнически контрол, се съхраняват в продължение на 90 дни. След този период подлежат на връщане към подателите.

  Нагоре