Цени на електронни винетки за 2020 г. 

 

             Категория 3 и Категория 3                    Ремарке/Каравана

     Цени на винетна такса в лева (BGN)

    Уикенд

                     10

  Седмична

                     15

   Месечна

                     30

 Тримесечна

                     54

  Годишна

                     97

 

На основание Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) пътните такси (е-винетка и тол такса) са държавна такса, за която не се начислява ДДС. За всички държавни такси се издава разписка, а не фискален бон. Разписката представлява документ по смисъла на чл.3 ал.1 от ЗЕДЕУУ (Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги). Разписката съдържа въведените от ползвателя/собственика данни - регистрационен номер на автомобила, валидност, начална дата на валидност, ID номер на винетката и категория на автомобила.

За продадена винетка не може да се издава фактура.