Категория 3 – ППС предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем)места за сядане, пътни преводни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке,  с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т., както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.

Категория 3 Ремарке/Каравана – Закупува се отделно електронна винетка за ремарке/каравана на лек автомобил при брутно комбинирано тегло на превозно средство и ремарке/каравана > 3.5 тона.