Фиксирани смени на морски почивни бази  – сезон 2022 г.

   

  ПОЧИВНА БАЗА

   

      ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СМЯНА (ОТ-ДО)

   

   

           

   

            Константин и Елена

   

             

        Ахтопол (сграда и бунгала)

   

   

   

   

         1-ва смяна           15.07.2022 г.     -    21.07. 2022 г. вкл.

         2-ра смяна           23.07. 2022 г.    -    29.07. 2022 г. вкл.

         3-та смяна           31.07. 2022г.    -     06.08. 2022г. вкл.

         4-та смяна            08.08. 2022 г.    -    14.08. 2022 г. вкл.

         5-та смяна           16.08. 2022 г.    -    22.08. 2022 г. вкл.

         6-та смяна           24.08. 2022 г.    -    30.08. 2022 г. вкл.

         7-та смяна            01.09. 2022 г.    -    07.09. 2022 г. вкл

         8-та смяна            09.09. 2022 г.    -    15.09. 2022 г. вкл

         9-та смяна            17.09. 2022г.     -    23.09. 2022г. вкл.

   

   

  1. Заявки за почивка на морските бази за всички смени се приемат от 15.07.2022 г., от следните служители:
  • Управител на почивна база „Св  Св. .Константин и Елена“ – Гюргя Ангелова;
  • Домакин на почивна база „Ахтопол- сграда“ -  Дойка Кръстева;
  • Домакин на почивна база „Ахтопол – бунгала“ - Минка Калъчева;
  1. Заплащането се извършва 100% на място в морските почивни бази, като задължително се посочва името и смяната на почивната база.
  2. Заплащането за почивна база "Сандански" може да извършите по разплащателна сметка на БП:

          ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - ЦКБ

          IBAN-BG67 CECB 9790 1042 9810 01

          BIC- CECBBGSF

  Цени в морските почивните бази на "Български пощи" ЕАД за 2022 г. може да видите тук.    

  Телефони за контакт:

   ПБ  "Св.Св. Константин и Елена"  - Гюргя Ангелова, тел. 0878 62 45 81

   ПБ  "Ахтопол - сграда" - Дойка Кръстева, тел. 0886 62 98 24

   ПБ  "Ахтопол - бунгала" - Минка Калъчева, тел. 0888 21 95 92

   ПБ  "Сандански" - Здравка Граматикова, тел. 0878 13 64 15

  Пълен списък на почивните бази на "Български пощи" ЕАД и цените в тях можете да намерите тук.

  Повече информация за всяка от почивните бази - виж .

  Молба за ползване на почивна база може да изтеглите тук.