Марка с персонализирана винетка

Създайте своя персонална пощенска марка чрез продукта Марка с персонализирана винетка на „Български пощи” ЕАД и СП „Българска филателия и нумизматика”.

Какво представлява

Марката с персонализирана винетка или персоналната марка се състои от две части:

 • Пощенска марка с номинал 0,65 лв., 1,00 лв. или 1,50 лв. Всички налични пощенски марки и дизайна на съответните макети бихте могли да разгледате тук или всяка една поединично на линковете, посочени по-долу

Марка № 1

 

Марка № 2

 

Марка № 3

Марка № 4

 

Марка № 5

Марка № 6

Макет лист № 1

Макет лист № 2

Макет лист № 3

Макет лист № 4

Макет лист № 5

Макет лист № 6

 

Марка № 7

Марка № 8

Марка № 9

 

Марка № 10

 

Марка № 11

 

Марка № 12

Макет лист № 7

Макет лист № 8

Макет лист № 9

Макет лист №10

Макет лист №11

Макет лист №12

 

Марка № 13

 

Марка № 14

Марка № 15

 

Марка № 16

Марка № 17

 

Марка № 18

Макет лист №13

Макет лист №14

Макет лист №15

Макет лист №16

Макет лист №17

Макет лист №18

 • Избрано от Вас изображение за винетка, която е неразделна част от пощенската марка, отделена от нея с перфорация, без номинална стойност.  Изборът за изображението е изцяло Ваш – любима снимка, фирменото Ви лого, рекламно послание

Какво получавате

12 марки с персонализирани винетки, отпечатани на специална гумирана хартия за производство на пощенски марки лист формат А4. Допуска се персонализиране само с едно изображение върху един лист или всички 12 персонални марки трябва да съдържат винетки с еднакъв дизайн.

За какво може да се използва марката с персонализирана винетка

 • За постигане на персонален почерк при изпращане на кореспонденция, лична или фирмена – чрез облепване на пощенски плик с персонална марка Вие заплащате пощенската услуга по доставка на писмото до получател в страната или чужбина в зависимост от избрания номинал (0,65 лв. и 1,00 лв. за страната, 1,50 лв. за чужбина)
 • За отбелязване на важно за Вас събитие, което желаете да споделите с приятели, роднини или бизнес партньори чрез изпращане на лични писма/покани, върху които ще залепите Вашата персонална марка
 • За реклама – при получаване на писмо с персонална марка, още преди отварянето му, Вашето рекламно послание е пред очите на получателя под формата на добре подбрана снимка, фирмено лого или актуална промоция
 • За нетрадиционен, но уникален подарък на близък приятел или бизнес партньор чрез поставяне на листа с персоналните марки в подходяща рамка и включване на поздравителен текст, отпечатан на подходящо място върху листа.

Как да поръчате отпечатване на Ваша персонална марка

 1. Запознайте се с Общи условия на договора с потребителите на услугата "Изработване на марка с персонализирана винетка". Общите  условия уреждат начина, реда и правилата при поръчването на марка с персонализирана винетка; законовите и моралните ограничения за предлаганите от клиента  изображения и отговорността при тяхното нарушаване; възможностите за отказ на направена поръчка; технически параметри и пр.
 2. Направете избор на пощенска марка с номинална стойност в зависимост от това дали ще ползвате Вашата персонална марка за изпращане на кореспонденция в страната (номинал 0,65 лв. или 1,00 лв.) или чужбина (номинал 1,50 лв.).
 3. В зависимост от повода, бизнес или личен, подберете най-подходящото изображение на пощенската марка от Образците и съответния Макет. В случай, че поръчката Ви е с цел подарък, бихте могли да включите поздравителен текст, който се отпечатва на подходящо място върху избрания макет.
 4. Проверете дали избраното от Вас изображение за персонална марка отговаря на необходимите технически характеристики за качествен печат, а именно - за цифрови изображения: TIF, PDF, EPS, JPG; максимум 1 MB; резолюция 200-600 dpi. Изображението се подава на електронен носител (CD/DVD, Flash памет), електронна поща   или като изображение върху фотографска хартия с максимален размер 13/18 см. В случай, че възникнат въпроси, бихте могли да ги зададете по електронна поща на адрес [email protected] или на телефон 02/ 953 28 87.
 5. Поръчката за отпечатване се възлага с попълване на Договор-поръчка в три екземпляра, който е на разположение във всяка една пощенска станция или тук на сайта на Български пощи.
 6. Подаването на Договор-поръчка с приложено изображение може да се извърши във всяка една пощенска станция (3 подписани екземпляра), подписан и сканиран по електронна поща на адрес [email protected] или директно в СП „Българска филателия и нумизматика”, Деловодство, ул. „Хайдушка поляна” № 8, 1612 София.

Как да платите поръчката

Цени на услугата

Заплащането се извършва 100 % авансово по три начина:

 • в брой в пощенска станция или в касата на СП „Българска филателия и нумизматика”
 • с банков превод по сметките на СП „Българска филателия и нумизматика”в Централна Кооперативна Банка, IBAN: BG54 CECB 9790 10E2 8460 00 BIC: CECBBGSF

Копие от платежния документ за извършен банков превод се представя при подаване на Договор-поръчка в пощенската станция или в СП „Българска филателия и нумизматика”.

Кога и как ще получите Вашата поръчка

Срокът за изпълнение на поръчката е до 10 работни дни от подаване на подписан Договор-поръчка и извършено плащане. Поръчката Ви ще бъде изпратена на посочения адрес в Договор-поръчка, поради което е изключително важно адресът за доставка да съдържа всички необходими данни. В случай, че поръчката е направена в СП „Българска филателия и нумизматика”, готовият продукт се получава на място или се изпраща като ценна служебна пратка в пощенската станция, обслужваща адреса на възложителя, посочен в Договор-поръчка.  

Отказ от поръчка

Отказ от поръчка се допуска в случай, че производството на Вашата персонална марка не е стартирало, като ще Ви бъде възстановена 50% от заплатената цена за услугата.

Вашите отговорности

Вие носите пълната отговорност за законосъобразността на използваното изображение и го удостоверявате с полагане на подпис върху Договор-поръчка.

 

Общи условия на договора с потребителите на услугата „Изработване на марка с персонализирана винетка”

Цени

Договор-поръчка

Марките на наши клиенти  - Галерия