"Български пощи" ЕАД се управлява от Съвет на директорите, който се назначава от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и се състои от трима членове.

На основание чл.7б, ал.5 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, действителния собственик на „Български пощи“ ЕАД е:

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ЕИК/ПИК 000695388.