Деян ДънешкиДЕЯН ДЪНЕШКИ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР ГЕНОВСКИ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ВЛАДИМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНА ДЕЙНОСТ"

ВАСИЛ ЛЮБОМИРОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И ИКОНОМИКА”

ДЕНЧО БАЛЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ”

БОРИСЛАВ ВАНКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ”

ВЕСЕЛИНА КАНЬОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ"

БИСЕР ПАЧЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ"

РУМЕН ДОНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

РАДОСЛАВ БЕНЕВРЕШКИ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ЛОГИСТИКА”

КРАСИМИР ВЕНКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ И СОБСТВЕНОСТТА"

РУМЯНКА СЯРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОРТИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ И МАГИСТРАЛЕН ТРАНСПОРТ"