ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Общи условия на договора с потребителите на универсалната пощенска услуга и пощенски парични преводи, извършвани от "Български пощи" ЕАД

 

Общи условия на договора с потребителите на куриерски услуги, извършвани от Специализираното поделение ИМС/Булпост на ”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, притежаващо удостоверение за регистрация № 0015-01/30.12.2010 г., издадено от Комисията за регулиране на съобщенията

 

Общи условия на договора с потребителите на услугата е-пакет, извършвана от „Български пощи“ ЕАД