Регионална структура на "Български Пощи" ЕАД

 

РУ "ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН"

 ОПС Пловдив   кратки данни   станции
 ОПС Пазарджик   кратки данни   станции
 ОПС Смолян   кратки данни   станции
 ОПС Кърджали   кратки данни   станции
 ОПС Хасково   кратки данни   станции

 

 

РУ "ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН"

 ОПС Бургас   кратки данни   станции
 ОПС Сливен
  кратки данни   станции
 ОПС Ямбол   кратки данни   станции
 ОПС Стара Загора
  кратки данни   станции

 

 

РУ "СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН" 

 ОПС Плевен   кратки данни   станции
 ОПС Велико Търново
  кратки данни   станции
 ОПС Русе   кратки данни   станции
 ОПС Силистра   кратки данни   станции
 ОПС Разград   кратки данни   станции
 ОПС Габрово   кратки данни   станции
 ОПС Ловеч   кратки данни   станции

 

 

РУ "СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН" 

 ОПС Варна   кратки данни   станции
 ОПС Добрич
  кратки данни   станции
 ОПС Шумен   кратки данни   станции
 ОПС Търговище   кратки данни   станции

 

 

РУ "ЗАПАДЕН РЕГИОН" 

 ОПС София-град   кратки данни   станции
 ОПС Видин   кратки данни   станции
 ОПС Монтана   кратки данни   станции
 ОПС София-област   кратки данни   станции
 ОПС Кюстендил   кратки данни   станции
 ОПС Благоевград   кратки данни   станции
 ОПС Враца   кратки данни   станции
 ОПС Перник   кратки данни   станции